Kinh Phí Bảo Trì Tại Vinhomes Smart City Được Tính Như Thế Nào?

Khách hàng đặt mua căn hộ Vinhomes Smart City luôn quan tâm đến phần kinh phí bảo trì căn hộ được tính như thế nào? Và sử dụng khi nào?

Trước tiên ta phải hiểu Kinh Phí Bảo Trì tại Vinhomes Smart City là gì:

Kinh phí bảo trì là khoản phí bảo trì do Chủ Sở Hữu Nhà Chung Cư đóng góp và sử dụng để bảo trì Các Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung của Khu Căn Hộ của dự án.

Hạng mục sở hữu chung của dự án Vinhomes Smart City

Các phần tiện ích chung của dự án Vinhomes Smart City là gì?

Là các diện tích, hệ thống thiết bị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc sở hữu, sử dụng chung của các Chủ Sở Hữu Nhà Chung Cư được mô tả cụ thể tại Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ Vinhomes Smart City. Các công trình, tiện ích trong Dự Án không bao gồm Các Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung của (1) Khu Căn Hộ; và (2) Khu Văn Phòng, Dịch Vụ, Thương Mại; và (3) Nhà Chung Cư thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung của các Chủ Sở Hữu Nhà Chung Cư, Chủ Đầu Tư và các chủ sở hữu khác như được xác định tại Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.

Ai là người quản lý kinh phí bảo trì của dự án?

Chủ đầu tư có trách nhiệm thu Kinh Phí Bảo Trì theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014, các văn bản hướng dẫn thi hành và bàn giao lại kinh phí này cho Ban Quản Trị theo quy định của pháp luật nhà ở.

Kinh Phí Bảo Trì sẽ được gửi vào một tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam do Chủ Đầu Tư lập. Sau khi Ban Quản Trị đã được thành lập, việc lập tài khoản, bàn giao và quản lý Kinh Phí Bảo Trì được thực hiện như sau:

a) Ban Quản Trị lập một tài khoản tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để quản lý, sử dụng Kinh Phí Bảo Trì

b, Kỳ hạn gửi tiền và tên người đứng chủ tài khoản tiền gửi Kinh Phí Bảo Trì được quy định trong quy chế thu, chi tài chính của Ban Quản Trị do hội nghị Nhà Chung Cư thông qua.

c, Chủ sở hữu Khu Văn Phòng, Dịch Vụ, Thương Mại có trách nhiệm tự quản lý kinh phí được để lại theo quy định tại Điểm (b) Khoản (iii) Điều này để bảo trì phần sở hữu chung của khu chức năng này.

Kinh phí bảo trì Vinhomes Smart City được tính trên cơ sở nào?

Khoản 1 Điều 51 Nghị định 71/2010/NĐ-CP quy định chủ sở hữu căn hộ sẽ phải nộp 2%/ Giá trị căn hộ để nộp vào phí bảo trì chung của dự án . Cần lưu ý, nội dung kinh phí bảo trì 2% tiền bán nhà phải được thể hiện rõ trong hợp đồng.


DOWNLOAD BẢNG GIÁ VINHOMES SMART CITY TỐT TỪ CĐT VINGROUP

Vinhomes Mễ Trì 2, Chung Cư Vinhomes West Point, Vinhomes Giảng Võ, Vinhomes Galaxy, Hoà Bình Hội An, Hoà Bình Green B7 Giảng Võ, Vinhomes Trần Duy Hưng,FLC Quảng Bình